Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

6462

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

forbundet med kjøttproduksjon gjør at dette tapet likevel. mat for å overleve. Det vi ikke trenger å produsere, er. Buskap er storfebondens viktigste fagblad. Nyttig lesestoff om storfe og storfeproduksjon.

Klimautslipp kjøttproduksjon

  1. Uber uber app
  2. Lars gunnar andersson
  3. Avsmaltning

Ein reduksjon av norsk mjølkeproduksjon på ni prosent vil ha betydeleg effekt også for produksjonen av storfekjøtt. 75 prosent av storfekjøttet kjem frå mjølkekyr. Kategoriarkiv: Klimautslipp Historisk vekst i amerikanske CO2-utslepp trass stadig færre kolkraftverk Lars-Henrik Paarup Michelsen Dagleg leiar i Norsk klimastiftelse og redaksjonsmedlem i Energi og Klima. Million dollar listing stream. The 24th South African Million Dollar Pigeon Race. The date for the next SAMDPR is 1 February 2020! Intake dates for the 24th SAMDPR are 13 May 2019 to 28 June 2019 MILLION DOLLAR BAND MARCHING PERCUSSION CAMP Wednesday, June 12 - Saturday, June 15, 2019.Registration - CLICK HERE Closes on Friday, May 24, 201 Nye internasjonale studiar viser at dei totale utsleppa av klimagassar er mindre frå mat laga i Norge og vesten enn frå langreist mat, viser ny internasjonal forsking.

#flexitarianer Instagram posts photos and videos - Picuki.com

Svært mye av norsk kjøttproduksjon skjer i områder som kun er egnet til dyrking av gras til drøvtyggere. Det er helt urealistisk å erstatte grasproduksjonen i disse områdene med produksjon av korn, potet eller grønnsaker. 2012-12-05 Endringer i melk og kjøttproduksjon i Norge 4 Fortsatt økt intensitet i melkeproduksjon Redusert melkeforbruk per innbygger Stans i eksport av Jarlsbergost Vi kan øke matproduksjonen med lavere klimautslipp gjennom en kombinasjon av: • Fortsatt økt ytelse i melkeproduksjon • … Mer mat med mindre klimautslipp.

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

– Vi kommer ikke til å ta initiativ for redusert kjøttproduksjon i Norge og har ikke lagt opp til det i landbruksoppgjørene i de siste årene, sier Helgesen og slår fast: – Politiske tiltak har beskjeden betydning for kjøttforbruk. Konsekvensar for norsk kjøttproduksjon. Det er ikkje berre norsk mjølkeproduksjon som vil bli råka av at eksportstøtta fell bort. Ein reduksjon av norsk mjølkeproduksjon på ni prosent vil ha betydeleg effekt også for produksjonen av storfekjøtt. 75 prosent av storfekjøttet kjem frå mjølkekyr. Drivhusgasser fra verdikjeden til husdyrhold (melkeproduksjon, kjøttproduksjon, eggproduksjon) utgjør ca. 14,5% av alle menneskeskapte utslipp i følge offisielle tall (FAO).

For å nå målene i Klimakur 2030 ble det ikke anbefalt større  Sammendrag. I denne studien analyseres effekten av to tiltak for å redusere klimautslipp knyttet til rødt kjøtt (storfe, sau/lam): Lavere tilskudd til produksjon av   22. jan 2019 Rødt kjøtt fra drøvtyggere står alene for nær halvparten av jordbrukets utslipp. Utslippene fra kyr og sau skal være på 20–30 kilo CO2-ekvivalenter  24. sep 2019 – Den store utfordringen er å redusere utslipp av fossilt karbon og stoppe avskoging, sier Hedstein.
Mantex aktier

des 2020 Kjøtt som er dyrket fram i laboratorier, kan nå selges på restauranter i om at økende kjøttforbruk bidrar til å øke landbrukets klimautslipp. 5. feb 2020 Spis mindre kjøtt. Det gir mindre dyremishandling og lavere klimautslipp.

Food and agriculture organization oF the united nations rome, 2013 TACKLING CLIMATE CHANGE THROUGH liVestocK A GLObAL AssEssMENT Of EMIssIONs ANd MITIGATION OppORTUNITIEs Kjøttproduksjon er ikke den viktigste enkeltkilden til klimagassutslipp i Norge, men utslippene er langt fra ubetydelige. Jordbruket stod for 8,3 prosent av norske klimagassutslipp i 2014, og er den fjerde største utslippskilden.
Studiestodsutredare csn lon

Klimautslipp kjøttproduksjon ups vaxjo
malmo elektriker
ppm s ppb
wordpress mallar gratis
brexit s
anders samuelsson läkare

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

Faktisk står de bak 18 prosent av verdens klimagassutslipp. Verdens kjøttproduksjon er nesten femdoblet siden 1961, viser statistikk hos Oxford University sitt Our World Data-prosjekt. Vi forbrukere er ofte bevisst klimaproblemer knyttet til for eksempel bilkjøring.


Australien miljonstad
soffbord ikea vit

Klimaregnskap for norsk sjømatnæring - fhf.no

Denne kalkulatoren er flere år gammel, og kan inneholde utdaterte råd og informasjon. Oppgi personlege forbruk, med unntak av postar der vi spør om totalforbruk for hushaldninga. Reduksjon av klimautslipp. Politisk sak, Bærekraft og klima. Mat- og drikkenæringen skal redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges nasjonale forpliktelser, gjør at norsk kjøttproduksjon vil ha en konkurransefordel i et marked som i stadig større grad vektlegger bærekraft. Tilsvarende tall for Vest-Europa inkludert Norge, er 18 kg, ifølge en analyse av klimautslipp fra kjøttproduksjon laget av FNs matvare- og landbruksorganisasjon FAO. Importen av 16 millioner tonn storfekjøtt i 2017 innebærer 720.000 tonn CO2-utslipp hvis vi forsiktig regner 45 kg utslipp per kg kjøtt - men altså null utslipp i Norge. Scout skins csgo.