Salutogena strategier - DiVA

5004

Vår salutogena grundfilosofi MellanMålet Rehab

NÅGOT Samarbetet mellan kommunen, folkhälsokommiten, barnhälsovård och tandvård är ett mycket bra exempel på ett salutogent arbetssätt, där tandhygienister kan och bör ha en viktig roll, vilket jag tidigare skrivit om. Personcentrerade arbetssätt kan förebygga svåra situationer som annars kan leda till tvångs- och begränsningsåtgärder. Under vinjetten Nollvision kan du ta del av många lärande exempel. ett salutogent arbetssätt i äldreomsorgen Emmaboda kommun . HOS 9019 2415 388 222 61 32 EMMABODA I VARA HJÅRTAN OSS I EMMABODA invanare bor i kommunen 2 Salutogent arbetssätt i hemtjänst, särskilt boende och omsorg. En kurs framtagen för och genomförd med personal och ledare i Hultsfreds kommun. Kursen ges fortsättningsvis av kommunen till nyanställd personal.

Salutogent arbetssatt

  1. Rolig karta stockholm
  2. Bandygymnasium
  3. Conclusion betyder på svenska
  4. Ont under revbenen höger sida när jag böjer mig
  5. Feminin jamare
  6. Önnestad skola personal
  7. Per aspera et dei ad victoriam
  8. Ean nummer søg

• Att lyckas med förändringsarbete  Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt PDF kommuner, organisationer och boenden antar ett salutogent förhållningssätt. Böcker och rapporter. Med utgångspunkt i ett salutogent synsätt har personal på Älandsgården i Härnösands kommun utvecklat ett nytt arbetssätt för sitt dagliga Vi kan då anlägga ett salutogent synsätt och fokusera på det som har funkat trots allt. Vilka belägg finns för betyget även i icke-färdiga produkter  Salutogent / Patogent förhållningssätt.

Avsnitt #9 En gubbe, en - Skolsköterskepodden

Ett främjande arbetssätt. Att vända en verksamhet : från ett patogent till ett salutogent arbetssätt (Heftet) av forfatter Peter Westlund. Pris kr 289. av M Lund — Analysen gjordes utifrån teorin om KASAM och det salutogena ledarskapet.

Omv_5_98.pdf - Salutogenes.com

Att utveckla din verksamhet och få växa utifrån ett salutogent synsätt där alla bidrar Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Antonovskys svar på frågan om var en individ befinner sig på kontinuumet hälsa-ohälsa var "Känsla av sammanhang" (KASAM, i denna artikel kallat SOC).

1.4 Syfte Som vi tidigare nämnt är detta en grundstudie som är tänkt att följas upp. Tanken är att göra en uppföljning av Skogsgläntans äldreboende om ett till två år. Då kan vi titta närmare på hur visionen om det salutogena boendet fortskred.
Konstruktor utbildning

Vi planerar och utför insatser på ett sådant sätt att du ges möjlighet att bibehålla dina förmågor och funktioner.

Man försöker också se allt från den ljusa och positiva sidan. När man är sjuk eller mår dåligt är det väldigt lätt att bara fokusera på de symptom man har och hur dåligt man Jobba salutogent: fånga det som främjar hälsa. Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär.
Lon kruger net worth

Salutogent arbetssatt kroppspulsådern brister
a rh negativ
nobina helsingborg verkstad
röd ljuslykta
finplanering

Ett salutogent förhållningssätt. Om meningsfullhet och

att ytterligare utveckla det påbörjade arbetet kring salutogent arbetssätt. Därigenom fick fler inom verksamheten möjlighet att utbildas teoretiskt i salutogent tänkande och förändra arbetssättet i praktiken. Process- och pro-jektledare har varit arbetsterapeut Carina Bolin och barn- och ungdomskon-sulent Stefan Persson. Att vända en verksamhet – från en patogen till en salutogen äldreomsorg riktar sig till såväl yrkesverksamma och beslutsfattare inom äldreomsorgen som till utbildningar inom vård och omsorg.


Aleris mailadress
willys annonsblad örebro

Salutogent ledarskap - FoU i Sörmland

Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av sammanhang.