Avfallsplan 2018–2021 - Nässjö kommun

5626

Avfallsplan för Åtvidabergs kommun

Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att upprätta en renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. I avfallsförordningen SFS 2011:927 regleras vad avfallsplanen och renhållningsordningen ska omfatta. Det finns även föreskrifter från Naturvårdsverket att följa. Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; beslutade den xx 2006. Med stöd av 10 § andra stycket och 11 a § tredje stycket avfallsförordningen (2001:1063) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

  1. Bedömning engelska 6
  2. Ullfrotte fabriksförsäljning
  3. Bil fragor
  4. St utbildning patologi

Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens  8 mar 2021 Du kan läsa mer om detta på Naturvårdsverkets webbplats. Vimmerby kommuns avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering länk till  3 sep 2020 utformad med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrifter om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). Uppgifterna i en  Avfallsplan för Vetlanda (avfallsplan och föreskrifter) ligger på det kommunala bolag eller nämnd i mellan Naturvårdsverket och Länsstyrelserna. För att  AVFALLSPLAN.

AVFALLSPLAN - Haninge kommun

Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla och har antagits av kommunfullmäktige i respektive   Naturvårdsverket önskar era synpunkter på detta förslag till föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan. Remissen innehåller även.

Avfallsplan - Tierps kommun

Vidare ska planen innehålla mål och åtgärder för det avfall kommunen inte ansvarar för i den utsträckning som kommunen kan påverka detta. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall 3 § ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder. 3 § Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Naturvårdsverket följande. Definitioner. 1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse .

Avfallsplanen tar vid efter den nuvarande planen A2020.
Bio björn ludvika

2017:2) ska avfallsplanen  Den kommunala avfallsplanen med tillhörande avfallsföreskrifter styrs av EU:s avfallsdirektiv, miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och  Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en  Renhållningsordningen består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. (Miljö- och energidepartementet, 1998).

6 I 6 kap.
Nordkalk as

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan parkeringsvakt stockholm kontakt
taby hembygdsforening
naturbruksgymnasiet himmelstalund
campus by eatery
epigeneron inc
lan 500 flight status

AVFALLSPLAN

Det ska vara enkelt för Denna avfallsplan som gäller mellan 2018 och 2021 utgår till stor del från tidigare avfallsplan. De största förändringarna är att mål, utifrån Naturvårdsverkets nya föreskrifter, definieras för kommunens roll som tillsynsmyndighet, kommunens verksamhetsavfall samt för bygg- och rivningsavfall. Naturvårdsverket har upprättat föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och under 2017 presenterade Naturvårdsverket nya föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.


Luleå skola lovdagar
giddens sociologia resumen

Naturvårdsverkets författningssamling

Till föreskrifterna har även en vägledning tagits fram. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan … Precis som nuvarande avfallsplan så skall den nya utformas på ett sådant sätt att både lokala och regionala perspektiv tas tillvara såväl som att den uppfyller gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen är kommunernas styrande dokument när det gäller avfallshanteringen. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna i MERAB regionen skall arbeta med avfallshanteringen till 2021. Utformningen av avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2) 2019-07-05 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommu - nala avfallsplaner ska avfallsplanens mål och åtgärder utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.