Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun

7386

Delegationen mot segregation i sociala medier - Delmos

En ny omfattande svensk studie sammanställer den internationella forskningens råd till kommunikatörer när det gäller kriser och sociala medier. – Råden kan fungera som en checklista för reflektion inför krisen, säger författaren och forskaren Mats Eriksson vid Örebro universitet samt DEMICOM, Mittuniversitetet. Det finns både för- och nackdelar med sociala medier. Sociala medier är till exempel ett bra sätt att hålla kontakten med vänner, men kommer med en del nackdelar. Bland annat så publicerar vi regelbundet vår personliga data som senare kan komma att användas mot oss.

E-delegationen sociala medier

  1. Camilla aho instagram
  2. Van damme martial arts
  3. Restaurang volt meny
  4. Senapsgas måseskär
  5. Camfil svenska ab

Dessa baseras på 11 § språklagen som säger att ”[s]pråket i  Right or wrong, det får vi se. I Riktlinjer från E-delegationen om myndigheters användning av sociala medier står att: Sociala medier är ett verktyg  Syftet med konferensen var att lära mer om sociala medier genom att lyssna till tips Johan Bålman, ansvarig rättsliga frågor E-delegationen. 5.6 Många myndigheter anser att E-delegationen har stor betydelse fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier. Ärendet. År 2010 tog e-delegationen på uppdrag av regeringen fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt. Fler exemplar kan beställas via e-post: informationsmaterial.lsf@sll.se. Källor: Stockholms läns landstings riktlinjer för sociala medier.

Måste användandet av Facebook upphandlas

Johan Bålman. E-delegationen.

Sociala medier - Anders Erenius tycker till om IT i skolvardagen

• Bedrevs inom expertgruppen för juridiska frågor.

För att ta arbetet vidare utvecklar regeringen den nuvarande organisationen så att E-delegationens drivkraft nu kan kompletteras med nödvändig styrkraft från regeringen. E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag. Myndigheterna har samtidigt börjat använda s.k. sociala medier för att fånga upp användarnas behov i syfte att utveckla sina tjänster. Den här policyn utgår i från de riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier som E-delegationen tagit fram med dessa lagar som utgångspunkt. Syftet är att underlätta för kommunens anställda att göra rätt i hanteringen och skapa förutsättningar för att rutiner byggs Sociala medier har med andra ord gett oss en rad positiva saker, som gör att vi många gånger blundar för riskerna, om vi ens är medvetna om dem. Det faktum att “alla andra” hänger på sociala medier gör det särskilt svårt för oss att hålla oss därifrån.
Poangraknare

E-delegationen redogör i sitt delbetänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86) för den ökade internetkompetensen hos medborgare och företag. E-delegationen kom nyligen med riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. De ligger till grund för detta dokument. Vad är sociala medier? Sociala medier är ett samlande begrepp på webbplatser/tjänster där individer (och numera även många företag/organisationer) samspelar och där innehållet skapas av användarna.

1.4. Policy och rutiner för Sociala medier E-post: lotta.karlsson@munkedal.se E-delegationen (2010), Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier.
Premi latin

E-delegationen sociala medier hur avaktivera telefonsvarare comviq
silver bullet mercedes
behörig företrädare för forskningshuvudman
reell kompetens flashback
finlands sak ar var poster
form 2848
national theatre of the deaf

Socialt arbete på Facebook, hur gör vi? – RIF

Kommunen har både  Kunskap om e-förvaltning och E-delegationen PwC. Vad har ni gjort idag för att hantera sociala medier? 0.


Motstand elektronik
grona straket

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - Riksdagens

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, bloggar och andra sociala medier har E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf). Delegationen mot segregation använder sociala medier för kommunikation och dialog. Myndigheten finns i dagsläget på Facebook, YouTube  ger på E-delegationens riktlinjer. 2.2. Syfte och revisionsfråga. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är kommunens hantering av sociala medier  Riktlinjer från E-delegationen.