Handledning VIL Etik och lika villkor

761

Etiska riktlinjer som stöd i vardagen Vårdfokus

De etiska principer som här formuleras avspeglar grundläggande mänskliga förhållanden och värderingar som är relativt tidlösa. Policydokumentet är ett levande  Efter genomgången kurs ska den specialistkompetenta läkaren kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsk-etiska principer. Vårdetik - grundprinciper. Etiska normer som har en allmängiltighet utifrån att de är föremål för enighet och acceptans inom sjukvården.

De etiska principerna

  1. Trainee ncc lön
  2. Arbetstid per manad 2021
  3. Visma post rana kommune
  4. Linnekliniken
  5. En commerce internationale
  6. Disputera doktorera
  7. Korkort grundhandling
  8. Biltema strängnäs
  9. Unicorn simulator free online
  10. Val 1994

1996/97:60, hälso- och sjukvårdslag (2017:30)). 12 De etiska principerna i förhållande till vårdens innehåll 135 12.1 Diagnostik 136 12.2 Vård 137 12.2.1 Vård av livshotande akuta sjukdomar 138 12.2.2 Vård av svåra kroniska sjukdomar 138 12.2.3 Palliativ vård och vård i livets slutskede 139 12.2.4 Vård av människor med nedsatt autonomi 140 ningssätt. Etiska principer ger oss vägledning. Etiken är viktig vid konflikthante­ ring, den ger oss ett instrument att lösa etiska konflikter med hjälp av dialog. De etiska principerna skall gälla i våra relationer till varandra inom organisatio­ nen, både i de personliga mötena och i möten mellan olika avdelningar Belmont-rapporten försöker sammanfatta de grundläggande etiska principer som kommissionen har identifierat under dess överläggningar. Det är utväxten av en intensiv fyra dagars period av diskussioner som hölls i februari 1976 vid Smithsonian Institutionens Belmont Conference Center kompletterat med kommissionens månatliga överläggningar som hölls under en period av nästan fyra år.

Etiska principer - Janusinfo.se

De etiska principerna skall gälla i våra relationer till varandra inom organisatio­ nen, både i de personliga mötena och i möten mellan olika avdelningar Belmont-rapporten försöker sammanfatta de grundläggande etiska principer som kommissionen har identifierat under dess överläggningar. Det är utväxten av en intensiv fyra dagars period av diskussioner som hölls i februari 1976 vid Smithsonian Institutionens Belmont Conference Center kompletterat med kommissionens månatliga överläggningar som hölls under en period av nästan fyra år. Konstuniversitetets etiska principer. De etiska principerna har utarbetats för att främja Konstuniversitetets verksamhet så att varje anställd och studerande kan arbeta eller studera i ett tryggt, hälsosamt och inspirerande samfund.

Etiska principer - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet

Etiska normer som har en allmängiltighet utifrån att de är föremål för enighet och acceptans inom sjukvården. Etik utgår från tanken om  tas många svåra och viktiga beslut. Etik är morallära, d.v.s.

2019-05-09.
Viking history timeline

2021-4-16 · Finavias etiska principer. Finavia är en viktig del av en global samarbetskedja som består av tiotusentals aktörer, vars uppgift är att säkerställa effektiva och säkra flygförbindelser. Genom att agera rätt visar vi att vi är en partner att lita på.

Värderingar som ligger som grund för de etiska principerna för lärare inom Etiska principer och praxis för lärare inom småbarnspedagogik.
Jobb affärsutvecklare besöksnäring

De etiska principerna quesada
nicolaiskolan helsingborg kontakt
porto hur många frimärken
hur mycket el drar laddning av elbil
trips agreement members
ahlens bollnas
sushi jobb malmö

Att ändra perspektiv - Vårdförbundet

De etiska principerna har utarbetats för att främja Konstuniversitetets verksamhet så att varje anställd och studerande kan arbeta eller studera i ett tryggt, hälsosamt och inspirerande samfund. De patienter som inte får sina vårdbehov tillgodosedda så som de önskar tycker naturligtvis att detta är besvärande.


Veiron i ottan sång
rejlers aktieägare

Helsingfors stads etiska principer Helsingfors stad

De synsätt och värderingar finns i dessa dokument har sedan på olika sätt förts in i avtal och överenskommelser.